Chuyên mục: Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn – Tổ chức cuộc thi theo đúng giấy phép, đề án tổ chức cuộc thi trình cơ quan cấp phép nghị định của Chính phủ quy định về diễn nghệ thuật, trình diễn thời gian, thi người đẹp và người […]

Read More
FacebookHotline: 0914.411.012Đăng ký tham dự
X